dzisiaj jest: 23 maja 2017. imieniny: Iwona, Michał, Dezyriusz
wersja polska IMG
EKO - GIMNAZJA GMINY BRAŃSK
 
Uczniowie naszego gimnazjum mają okazję wziąć udział w projekcie ekologicznym "EKO - GIMNAZJA Z GMINY BRAŃSK". Głównym celem projektu jest:
- pogłębienie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego,
- kształtowanie proekologicznej postawy uczniów,
- budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska,
- podnoszenie powszechniej świadomości ekologicznej poprzez działania proekologiczne.
W ramach projektu zaplanowane są następujące zadania:
- zajęcia edukacyjne z uczniami pt."KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY" i "KOŁO INFORMATYCZNE MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY"
- wyjazd edukacyjno-przyrodniczo- krajoznawczy do Białowieży "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE..."
- GMINNY DZIEŃ ZIEMI
- AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"
- konkurs fotograficzny o tematyce przyrodniczej "GMINA BRAŃSK W OBIEKTYWIE"
IMG
NASZ PATRON - MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI
 
Patronem naszego gimnazjum jest Marszałek Józef Piłsudski. Tak zaszczytne imię zostało nadane dzięki inicjatywie Wójta Gminy Brańsk Pana Krzysztofa Jaworowskiego. Nadanie imienia odbyło się 11 listopada 2006 roku. Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny celebrował Ks. Prałat Janusz Łoniewski - Dziekan Dekanatu Brańskiego. Tego dnia została także poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca nadanie imienia szkole. W uroczystości uczestniczyli uczniowie i nauczyciele naszego gimnazjum ale też zaproszeni goście. Wśród obecnych można wymienić przedstawicieli władz samorządowych z Panem Wójtem Krzysztofem Jaworowskim na czele oraz Panem Marianem Łuczajem, wiceprzewodniczącym Sejmiku Województwa Podlaskiego. Na uroczystości byli także rodzice uczniów oraz licznie przybyli okoliczni mieszkańcy. Po Mszy Świętej wszyscy zebrali się przed budynkiem szkoły gdzie została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa. Przemówienia okolicznościowe z okazji nadania imienia gimnazjum wygłosili Pan Krzysztof Jaworowski oraz Pani Katarzyna Wróbel - dyrektor gimnazjum. Dalszą częścią uroczystości było ukazanie dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego, którą zaprezentowali uczniowie naszej szkoły w części artystycznej. Na zakończenie uroczystości można było obejrzeć wystawę poświęconą Patronowi szkoły.